מקטע זמן
בקרה1 00:11:13.100
בקרה2 00:27:02.940
בקרה3 00:57:20.107
כרוז 01:28:25.453
סיום 01:28:35.467