מקטע זמן
בקרה1 00:11:23.823
בקרה2 00:27:51.507
בקרה3 00:58:09.420
כרוז 01:27:50.263
סיום 01:27:57.503