מקטע זמן
בקרה1 00:11:01.430
בקרה2 00:27:20.607
בקרה3 00:57:40.277
כרוז 01:26:53.617
סיום 01:27:02.643