מקטע זמן
בקרה1 00:11:20.427
בקרה2 00:27:42.613
בקרה3 00:57:37.530
כרוז 01:26:38.120
סיום 01:26:45.897