מקטע זמן
בקרה1 00:11:46.810
בקרה2 00:28:08.370
בקרה3 01:04:05.173
כרוז 01:26:05.503
סיום 01:26:13.757