מקטע זמן
בקרה1 00:11:12.807
בקרה2 00:26:55.993
בקרה3 00:55:31.157
כרוז 01:24:02.010
סיום 01:24:10.800