מקטע זמן
בקרה1 00:10:07.810
בקרה2 00:24:56.247
בקרה3 00:52:12.197
כרוז 01:19:53.500
סיום 01:20:01.837