מקטע זמן
בקרה1 00:09:50.600
בקרה2 00:23:44.103
בקרה3 00:49:22.640
כרוז 01:13:50.730
סיום 01:13:56.163