מקטע זמן
בקרה1 00:19:35.840
כרוז 00:34:34.590
סיום 00:34:47.917