מקטע זמן
בקרה1 00:22:26.493
בקרה2 00:40:18.793
כרוז 01:11:20.347
סיום 01:11:32.757