תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 4
80%
מגדר
48 / 20
42%
כללי
91 / 25
28%