תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
48 / 19
40%
כללי
91 / 24
27%