תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
43 / 5
12%
כללי
91 / 23
26%