תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
48 / 18
38%
כללי
91 / 21
24%