תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 1
7%
מגדר
43 / 3
7%
כללי
91 / 20
22%