תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
48 / 17
36%
כללי
91 / 18
20%