תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
48 / 16
34%
כללי
91 / 17
19%