תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
48 / 15
32%
כללי
91 / 16
18%