תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
48 / 14
30%
כללי
91 / 15
17%