תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
48 / 13
28%
כללי
91 / 14
16%