תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
48 / 12
25%
כללי
91 / 13
15%