תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
48 / 11
23%
כללי
91 / 12
14%