תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 2
16%
מגדר
48 / 10
21%
כללי
91 / 11
13%