תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
43 / 1
3%
כללי
91 / 10
11%