תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 5
30%
מגדר
48 / 8
17%
כללי
91 / 8
9%