תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
48 / 6
13%
כללי
91 / 6
7%