תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
48 / 5
11%
כללי
91 / 5
6%