תוצאה
קטגוריה
46 / 35
77%
מגדר
46 / 35
77%
כללי
46 / 35
77%
run 1 33/46
swim 37/46
run 2 28/46
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:33.590
סיום שחייה 00:14:43.890
כרוז 00:21:06.400
סיום 00:21:09.890