תוצאה
קטגוריה
46 / 34
74%
מגדר
46 / 34
74%
כללי
46 / 34
74%
run 1 29/46
swim 32/46
run 2 34/46
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:29.940
סיום שחייה 00:14:20.540
כרוז 00:21:04.790
סיום 00:21:09.240