תוצאה
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
27 / 2
8%
כללי
27 / 2
8%
run 1 1/27
swim 0/27
run 2 27/27
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:02:45.260
סיום שחייה 00:05:33.860
בקרת ריצה 00:20:14.560
כרוז 00:24:25.260
סיום 00:24:29.760