תוצאה
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
27 / 1
4%
כללי
27 / 1
4%
run 1 7/27
swim 1/27
run 2 3/27
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:02:57.710
סיום שחייה 00:06:00.560
סיום שחייה 00:16:50.100
בקרת ריצה 00:20:15.760
כרוז 00:24:17.760
סיום 00:24:22.710