תוצאה
קטגוריה
20 / 7
35%
מגדר
27 / 12
45%
כללי
27 / 12
45%
run 1 15/27
swim 11/27
run 2 13/27
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:09.360
תחילת שחייה 00:06:38.960
סיום שחייה 00:19:03.410
בקרת ריצה 00:23:02.460
כרוז 00:28:01.310
סיום 00:28:06.160