תוצאה
קטגוריה
27 / 14
52%
מגדר
27 / 14
52%
כללי
27 / 14
52%
run 1 16/27
swim 4/27
run 2 17/27
מקטע זמן
סיום שחייה 00:06:48.250
סיום שחייה 00:15:41.500
כרוז 00:25:47.450
סיום 00:25:52.950