תוצאה
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
33 / 7
22%
כללי
33 / 7
22%
run 1 9/33
swim 12/33
run 2 7/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:47.830
סיום שחייה 00:10:29.300
כרוז 00:17:08.130
סיום 00:17:13.680