תוצאה
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
33 / 6
19%
כללי
33 / 6
19%
run 1 3/33
swim 13/33
run 2 1/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:32.830
סיום שחייה 00:10:17.330
כרוז 00:16:40.480
סיום 00:16:45.830