תוצאה
קטגוריה
24 / 7
30%
מגדר
43 / 20
47%
כללי
43 / 20
47%
run 1 25/43
swim 12/43
run 2 30/43
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:37.610
סיום שחייה 00:12:45.410
כרוז 00:20:14.100
סיום 00:20:18.660