תוצאה
קטגוריה
16 / 4
25%
מגדר
33 / 5
16%
כללי
33 / 5
16%
run 1 4/33
swim 6/33
run 2 10/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:33.280
סיום שחייה 00:09:51.930
כרוז 00:16:40.300
סיום 00:16:45.530