תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
33 / 4
13%
כללי
33 / 4
13%
run 1 6/33
swim 10/33
run 2 4/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:33.630
סיום שחייה 00:10:07.780
כרוז 00:16:37.380
סיום 00:16:43.230