תוצאה
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
33 / 3
10%
כללי
33 / 3
10%
run 1 2/33
swim 4/33
run 2 13/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:25.480
סיום שחייה 00:09:39.800
כרוז 00:16:33.800
סיום 00:16:38.630