תוצאה
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
33 / 2
7%
כללי
33 / 2
7%
run 1 7/33
swim 3/33
run 2 3/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:38.680
סיום שחייה 00:09:45.830
כרוז 00:16:12.480
סיום 00:16:18.680