תוצאה
קטגוריה
16 / 1
7%
מגדר
33 / 1
4%
כללי
33 / 1
4%
run 1 1/33
swim 1/33
run 2 2/33
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:20.730
סיום שחייה 00:08:45.330
כרוז 00:15:09.300
סיום 00:15:13.880