תוצאה
קטגוריה
46 / 2
5%
מגדר
46 / 2
5%
כללי
46 / 2
5%
run 1 2/46
swim 11/46
run 2 1/46
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:33.240
סיום שחייה 00:11:29.940
כרוז 00:16:26.790
סיום 00:16:30.890