תוצאה
קטגוריה
46 / 1
3%
מגדר
46 / 1
3%
כללי
46 / 1
3%
run 1 1/46
swim 4/46
run 2 2/46
מקטע זמן
סיום שחייה 00:03:30.890
סיום שחייה 00:11:06.390
כרוז 00:16:06.140
סיום 00:16:11.190