תוצאה
קטגוריה
5 / 5
100%
מגדר
5 / 5
100%
כללי
5 / 5
100%
run 1 5/5
swim 5/5
run 2 4/5
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:27.230
סיום שחייה 00:07:10.800
סיום שחייה 00:20:14.430
בקרת ריצה 00:24:35.800
כרוז 00:29:43.580
סיום 00:29:48.580