תוצאה
קטגוריה
5 / 4
80%
מגדר
5 / 4
80%
כללי
5 / 4
80%
run 1 3/5
swim 4/5
run 2 5/5
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:13.880
סיום שחייה 00:06:42.580
סיום שחייה 00:19:45.380
בקרת ריצה 00:23:59.130
כרוז 00:29:25.930
סיום 00:29:30.680