תוצאה
קטגוריה
24 / 2
9%
מגדר
43 / 9
21%
כללי
43 / 9
21%
run 1 10/43
swim 13/43
run 2 6/43
מקטע זמן
סיום שחייה 00:04:15.110
סיום שחייה 00:12:25.600
כרוז 00:18:21.310
סיום 00:18:26.100