תוצאה
קטגוריה
29 / 25
87%
מגדר
29 / 25
87%
כללי
29 / 25
87%
run 1 24/29
swim 20/29
run 2 23/29
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:00.450
סיום שחייה 00:11:38.100
כרוז 00:19:02.300
סיום 00:19:06.100