תוצאה
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
5 / 3
60%
כללי
5 / 3
60%
run 1 4/5
swim 3/5
run 2 3/5
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:22.580
סיום שחייה 00:07:01.630
סיום שחייה 00:19:14.800
בקרת ריצה 00:23:22.300
כרוז 00:28:30.330
סיום 00:28:36.480