תוצאה
קטגוריה
27 / 2
8%
מגדר
27 / 2
8%
כללי
27 / 2
8%
run 1 3/27
swim 7/27
run 2 3/27
מקטע זמן
סיום שחייה 00:05:53.800
סיום שחייה 00:14:53.800
כרוז 00:22:48.950
סיום 00:22:55.200