תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
5 / 2
40%
כללי
5 / 2
40%
run 1 2/5
swim 2/5
run 2 2/5
מקטע זמן
בקרת ריצה 00:03:13.330
סיום שחייה 00:06:38.580
סיום שחייה 00:18:27.580
בקרת ריצה 00:22:32.180
כרוז 00:27:40.580
סיום 00:27:46.830